piątek, 10 lutego 2017

Jak uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta? Jak napisać upoważnienie?

Podstawową zasadą jest, że to pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 

Natomiast podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację
medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie
upoważnionej przez pacjenta
.
Po śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Czyli pacjent za życia musi upoważnić inną osobę do dostępu do dokumentacji medycznej po jego śmierci.  Pacjent może sporządzić takie upoważnienie składając oświadczenie  ....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz