wtorek, 6 października 2015

Czas pracy lekarza w podmiotach leczniczych – wynagrodzenie za dyżur

Na wstępie chciałbym podkreślić, że omawiane w niniejszym artykule rozwiązania stosuje się do lekarzy - pracowników, a więc osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Nie odnoszą się zaś one do lekarzy świadczących usługi medyczne w oparciu o umowę cywilnoprawną

Określenie czasu pracy znajduje się w art. 128 k.p., który stanowi, iż jest to czas, w którym pracownikowi pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania

Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień przeciętnie w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.  Norma tygodniowa jest ustalana jako przeciętna w przyjętym tzw. okresie rozliczeniowym. Konstrukcja ta oznacza, iż w poszczególnych tygodniach czas pracy może przekraczać normę tygodniową, pod warunkiem, że zostanie rozliczony w postaci skróconego czasu pracy lub dodatkowych dni wolnych w innych tygodniach, w tym samym okresie rozliczeniowym.  Tak samo należy rozumieć „tydzień”,  jako 5 dni w tygodniu ustalane są przeciętnie w przyjętym okresie rozliczeniowym czyli w poszczególnych tygodniach praca może być wykonywana przez więcej dni, pod warunkiem, że zostanie zrekompensowana dodatkowymi dniami wolnymi w innych tygodniach, udzielonymi w tym samym okresie rozliczeniowym. Przy czym należy pamiętać, że okres rozliczeniowy nie może przekraczać 3 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedłużony może być nie więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Czytaj więcej .......

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz