środa, 23 września 2015

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych?Odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.

W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez lekarza jako indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem ponoszą solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz