niedziela, 13 grudnia 2015

Gdzie szukać w nocy i święta pomocy lekarza? – Czy tylko na „ostrym dyżurze” pacjentowi pomogą lekarze w nocy i święta?

Nadchodzące święta z uwagi na umiejscowienie w kalendarzu mogą powodować pojawienie się pytania gdzie szukać pomocy lekarza w nocy i święta.

Czy tylko na „ostrym dyżurze”?.

Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco!!!

Brak jest podstaw prawnych do ograniczania pacjenta w możliwości skorzystania z opieki zdrowotnej tylko do „ostrego dyżuru”. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta brak jest podstawy prawnej do funkcjonowania tzw. „ostrych dyżurów”.

Pacjent może skorzystać z opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarza w porze nocnej od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego, w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. Adres i telefon placówek, które świadczą pomoc w nocy i święta, uzyskać można w swojej przychodni oraz w danym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Dla wszystkich województw wykaz placówek świadczących opiekę lekarską i pielęgniarską może każdy znaleźć na stronie http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz