środa, 7 października 2015

Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie powoływania się przez lekarzy na klauzule sumienia.

7 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt K 12/14 uwzględnił w części wniosek* Naczelnej Rady Lekarskiej.

Trybunał Konstytucyjny uznała, że art. 39 zdanie pierwsze w związku z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) w zakresie, w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonania niezgodnego z jego sumieniem świadczenia zdrowotnego w „innych przypadkach niecierpiących zwłoki”, jest niezgodny z zasadą prawidłowej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 53 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Czytaj więcej .....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz