wtorek, 14 czerwca 2016

Kiedy przedawnia się i ustaje odpowiedzialność zawodowa lekarzy?Ustawa o izbach lekarskich przyjmuje zasadę, iż nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, jeżeli od chwili popełnienia czynu przez lekarza upłynęły 3 lata.  Jeżeli więc pacjent nie złoży w ciągu 3 lat od zdarzenia skargi do izby lekarskiej to utraci prawo wniesienia takiej skargi. Inaczej to ujmując skarga wniesiona po upływie tego terminu zostanie wprawdzie przyjęta, jednak rzecznik odpowiedzialności umorzy postępowanie przeciwko lekarzowi. 


Należy jednak pamiętać, ze bieg przedawnienia do wszczęcia postępowania przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Natomiast karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz