piątek, 10 marca 2017

Zakres zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „położną POZ” planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską, opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:
1)  promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2)  świadczeń pielęgnacyjnych;
3)  świadczeń diagnostycznych;
4)  świadczeń leczniczych;
5)  świadczeń rehabilitacyjnych.

Czytaj więcej ... 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz