wtorek, 30 grudnia 2014

Kiedy lekarz może odmówić leczenia?Co do zasady lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Niedopełnienie przez lekarza wyżej sformułowanego obowiązku skutkować może odpowiedzialnością karną, cywilną i zawodową (ewentualnie służbową).
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz